GDPR

Personvernerklæring

Denne personopplysningspolicyen trer i kraft med umiddelbar virkning fra 25. mai 2018 for eksisterende kunder så vel som nye kunder. Denne personvernerklæringen erstatter alle tidligere versjoner.

§ 1. Generelt

Personvernerklæringen beskriver hvordan SQUASHGEARpro samler inn, bruker, avslører og lagrer din personlige informasjon.

SQUASHGEARpro legger stor vekt på varsom håndtering av personopplysninger og vi behandler derfor personopplysninger med største forsiktighet.

Vi følger retningslinjene fra personvernloven / GDPR (General Data Protection Regulation), som bl.a. involverer:

at vi tydelig gjør kundene oppmerksomme på formålet med vår behandling av personopplysninger.
at vi begrenser vår registrering av personopplysninger til informasjon som er nødvendig for lovlige formål.
at vi, i visse tilfeller der det burde være nødvendig, ber om din uttrykkelige tillatelse til å behandle dine personopplysninger.
at vi respekterer din rett til å få innsyn i dine personopplysninger og til å kreve at de blir rettet eller slettet.


§ 2. Ansvarlig for personopplysninger

SQUASHGEARpro er ansvarlig for dine personopplysninger og håndteringen av denne informasjonen er i samsvar med loven. Vi videreformidler kun informasjon til følgende:

Fraktselskapet: Navn, adresse, Telefonnummer, pakkevekt (ved fortolling leveres kjøpsfaktura)

Betalingsleverandør: Bestillingsbeløp for behandling av kredittkortbetaling. Kredittkortbetaling håndteres av Bambora og SQUASHGEARpro har ikke tilgang til kredittkortinformasjonen din.

Google Analytics: Regional informasjon basert på IP-adresse for statistikk.

§ 3. Vi behandler disse personopplysningene om deg

Når du bruker nettstedet vårt, registrerer vi visse opplysninger om deg. Vi ber kun om personopplysninger som en del av de forespurte tjenestene. Informasjonen vi samler inn er som følger:

Kontaktinformasjon, faktureringsadresse, telefonnummer, e-postadresse
Ordrehistorikk
Kundenummer, påloggingsinformasjon
IP-adresse, enhetsinformasjon, geografisk informasjon for google analytics
§ 4. Derfor behandler vi opplysninger om deg

4.1 Opprettelse som kunde

Bruk av SQUASHGEARpro forutsetter at du først registrerer deg som kunde, slik at du kan følge din bestilling, skrive ut fakturaer og se tidligere bestillinger. Etter registrering lagrer vi dine inntastede personopplysninger under det valgte brukernavnet, passordbeskyttet. Vi lagrer også denne informasjonen slik at vi kan kontakte deg som et ledd i vår oppfyllelse av avtalen om levering.

Vi vil ikke videreformidle opplysningene knyttet til brukernavnet ditt til tredjeparter med mindre det er nødvendig for å oppfylle avtalen du inngår med oss ​​eller dersom det er lovpålagt.

4.2 Behandling av bestillingen din

Når du legger inn en bestilling hos oss, behandler vi den ved å bruke din personlige informasjon. Når du bestiller levering fra SQUASHGEARpro, gir vi leveringsadressen din videre til leveringsselskapet for å oppfylle avtalen. Bestiller du varer utenfor et EU-land, er vi forpliktet til å videreformidle informasjon om produktene som er kjøpt til speditøren, til bruk ved fortolling.

4.3 Personlig sensitiv informasjon

Vi samler ikke inn eller behandler personlig identifiserbar informasjon, som kjønn, CPR-nummer, fødselsdato, religion eller lignende.

4.4 Nyhetsbrev

Vi tilbyr et nyhetsbrev der vi informerer om våre produkter og/eller tjenester. Som standard er nyhetsbrevet deaktivert når du registrerer deg som kunde. Du må aktivt aktivere dette. Du kan endre dette på kontoen din når som helst.

§ 5. Innsyn og sletting av personopplysninger

Du kan be oss om å slette din personlige informasjon og konto når som helst.

§ 6. Utlevering til tredjemann

Vi kan videreformidle informasjonen din til våre partnere. Disse partnerne bidrar til å oppfylle avtalen, som er begrenset til rederiet, betalingsinnløseren og sidestatistikk for google.

§ 7. Cookies

Vår nettside bruker Cookies.

§ 8. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics (GA) og anonymisert besøksdata sendes til Google. Google bruker den innsamlede informasjonen til sidestatistikk, og ingen personlig informasjon blir gitt videre.

§ 9. Sikkerhet, kryptering (SSL)

SQUASHGEARpro bruker krypterte tilkoblinger (SSL, secure sockets layer) for å beskytte all informasjonsutveksling.